Meny
For vern om villaksen
Bli en partner
Organisasjonen
Organisasjonen Villaksen i Målselvvassdraget (ViM) ble stiftet 30. mars 2007, og har som formål å øke bestanden av villaks.

L
eder: Nils Ole Foshaug
Mob.tel:
991 63 880

Kasserer:
Ingvild Nytrøen
Mob.tel:
948 31 445

Sekretær:
Mob.tel:
970 48 922

Org.nr
.:991 462 163

Internett: www.villaksen.no

E-mail: post@villaksen.no

Nå kan du bli en støttespiller i arbeidet med å bevare villaksstammen.

Alle bidrag vil bli kungjort på våre nettsider hvis annet ønske ikke er ytret

Bidrag sendes til kontonummer:
STATUS ØKONOMI
Gjelstenfondet
Velkommen til villaksen.no
Linker
WEB-sider: Tore Foshaug


Kapital tilsagn/garantier

Fondsmidler           
kr  0

Innestående kto
    kr 3.813,41

Donasjoner
9745 10 27690
Jens Ivar Pettersen
kr.      500,-
Ørjan Heggebakk
kr.   2.500,-
Bjørn Amundsen
Kr    3.150,-
Hauan gård J. H. Blom
Kr.     500,-
Midtre Målselv elveietl
kr. 10.000,-
Terje Solstad
Kr.     500,-
Rolf Pettersen
Kr.     500,-

Våre bidragsytere
Støttespillere i krononlogisk rekkefølge.
Navn
Sted
Beløp
Varighet
Gjelstenfondet
Målselv
Kr. 200.000,-.
Over 3 år
Sparebank1 Nord-Norge
Tromsø
Kr. 200.000,-.
Engangsutbetaling
Bjørn Amundsen
Tromsø
Kr. 1.050,-
Avsto fra komp. kilenot
Hauan John H Blom
Målselv
Kr. 500,-
Engangsbeløp
Støttepillere 2008
     
Midtre Målselv elveier og grunneierlag
Målselv
Kr. 10.000,-
Engangsbeløp
Terje Solstad
Målselv
kr. 500,-
Engangsbeløp
Rolf Pettersen
Narvik
Kr. 500,-
Engangsbeløp
Bjørn Amundsen
Tromsø
Kr. 1050,-
Avsto fra komp. kilenot
Støttepillere 2009
     
Ørjan Heggebakk
 
Kr. 2.500,-
 
Bjørn Amundsen
Tromsø
Kr 1.050,-
Avsto fra komp. kilenot
Støttepillere 2010
     
Bjørn Rune Gjelsten
Oslo
80.000,-
 
Bjørn Amundsen
Tromsø
Kr. 1050,-
Avsto fra komp
Støttespillere 2011
     
Bjørn Amundsen
Tromsø
kr. 1050,-
Avsto fra komp
Jens Ivar Pettersen
Narvik
kr. 500,-