Meny
For vern om villaksen
Bli en partner
Organisasjonen
Organisasjonen Villaksen i Målselvvassdraget (ViM) ble stiftet 30. mars 2007, og har som formål å øke bestanden av villaks.

L
eder: Nils Ole Foshaug
Mob.tel:
991 63 880

Kasserer:
Ingvild Nytrøen
Mob.tel:
948 31 445

Sekretær:
Mob.tel:
970 48 922

Org.nr
.:991 462 163

Internett: www.villaksen.no

E-mail: post@villaksen.no

Nå kan du bli en støttespiller i arbeidet med å bevare villaksstammen.

Alle bidrag vil bli kungjort på våre nettsider hvis annet ønske ikke er ytret

Bidrag sendes til kontonummer:
STATUS ØKONOMI
Gjelstenfondet
Velkommen til villaksen.no
Linker
WEB-sider: Tore Foshaug


Kapital tilsagn/garantier

Fondsmidler           
kr  0

Innestående kto
    kr 3.813,41

Donasjoner
9745 10 27690
Jens Ivar Pettersen
kr.      500,-
Ørjan Heggebakk
kr.   2.500,-
Bjørn Amundsen
Kr    3.150,-
Hauan gård J. H. Blom
Kr.     500,-
Midtre Målselv elveietl
kr. 10.000,-
Terje Solstad
Kr.     500,-
Rolf Pettersen
Kr.     500,-

Målsetting
Organisasjonen.

Villaksen i Målselvvassdraget er en Ideell organisasjon som baserer seg på frivillighet av de som styrer den.

Det vil etter en prøveperiode, bli vurdert hvordan veien videre blir. ViM vil se om det er muligheter for at andre bidragsytere vil være med. Det vil si den allmenne interessen.

ViM har et formål som er nedfelt i vedtektene slik:

§ 2. Formål

Formålet er å øke gytebestanden av laks i elvene generelt,. Målet er å øke oppgang av villaks i elvene ved å redusere uttak av villaks i Malangen, slik at netto gytebestadig laks etter beskatning/fiske i elvene økes

Dette for å få en bærekraftig genetisk stamme.
Det er også et formål å gjøre elvene til mere attraktive steder å fiske.

Dette oppnås blant annet gjennom frivillige donasjoner som utløser oppkjøp av kilnotretter i fjordene.
Avtalen med kilenotfiskerne.

Det ble invitert til et møte med et utvalg av kilenotfiskere i indre Malangen og Målselvfjorden.
Dette møtet fant sted den 30. mars 2007, og var et meget godt møte.

De fikk en avtale som de skulle ta en bestemmelse på.
Den vurderingen har alle gjort, og vi sitter med noen som er villige til å prøve denne avtalen i 3 år.
Referat fra møtet finner du under her

Det skal betales kr. 70,- pr kg som kompensasjon for at fiskerne legger kilenøtene på land.

Framtid

Det vil være behov for midler hvis en skal kunne kjøpe ut kilenotfiskere. Dette vil det bli anledning til i løpet av svært kort tid.

Alle som birdrar vil få navnet sitt under Støttespillere hvis de ikke reserverer seg.