Meny
For vern om villaksen
Bli en partner
Organisasjonen
Organisasjonen Villaksen i Målselvvassdraget (ViM) ble stiftet 30. mars 2007, og har som formål å øke bestanden av villaks.

L
eder: Nils Ole Foshaug
Mob.tel:
991 63 880

Kasserer:
Ingvild Nytrøen
Mob.tel:
948 31 445

Sekretær:
Mob.tel:
970 48 922

Org.nr
.:991 462 163

Internett: www.villaksen.no

E-mail: post@villaksen.no

Nå kan du bli en støttespiller i arbeidet med å bevare villaksstammen.

Alle bidrag vil bli kungjort på våre nettsider hvis annet ønske ikke er ytret

Bidrag sendes til kontonummer:
STATUS ØKONOMI
Gjelstenfondet
Velkommen til villaksen.no
Linker
WEB-sider: Tore Foshaug


Kapital tilsagn/garantier

Fondsmidler           
kr  0

Innestående kto
    kr 3.813,41

Donasjoner
9745 10 27690
Jens Ivar Pettersen
kr.      500,-
Ørjan Heggebakk
kr.   2.500,-
Bjørn Amundsen
Kr    3.150,-
Hauan gård J. H. Blom
Kr.     500,-
Midtre Målselv elveietl
kr. 10.000,-
Terje Solstad
Kr.     500,-
Rolf Pettersen
Kr.     500,-

Organisasjon
Styret, som er et interrimsstyre, består av følgende:
Navn Funksjon
Adresse
E-post
Telefon
Nils Ole Foshaug,     leder
9321 Moen
991 63 880
Ingvild Nytrøen         kasserer
9336 Rundhaug
948 31 445
Kjell-ÅgeFossland,   sektertær
9321 Moen
905 07 848
Hårek Gamst    ,      styremedlem
9325 Bardufoss
481 51 030
Bjørn Rune Gjelsten,  styremedlem
   
Villaksen i Målselvvassdraget

Da er organisasjonen Villaksen i Målselvvassdraget er stiftet, og det er foretatt valg av styre.

Organinsasjonen er en ideell organisasjon som ikke har noen ansatte, men baserer seg på frivillig arbeid.

Villaksen i Målselvvassdraget er en ideel organisasjon som har til hensikt å bevare villaksstammen i Målselvvassdraget.

Organisasjonen skal drive innsamling av midler til det formålet som vedtektene setter.
Vi har tatt som modell det elvene rundt Trondheimsfjorden har gjort.