Meny
For vern om villaksen
Bli en partner
Organisasjonen
Organisasjonen Villaksen i Målselvvassdraget (ViM) ble stiftet 30. mars 2007, og har som formål å øke bestanden av villaks.

L
eder: Nils Ole Foshaug
Mob.tel:
991 63 880

Kasserer:
Ingvild Nytrøen
Mob.tel:
948 31 445

Sekretær:
Mob.tel:
970 48 922

Org.nr
.:991 462 163

Internett: www.villaksen.no

E-mail: post@villaksen.no

Nå kan du bli en støttespiller i arbeidet med å bevare villaksstammen.

Alle bidrag vil bli kungjort på våre nettsider hvis annet ønske ikke er ytret

Bidrag sendes til kontonummer:
STATUS ØKONOMI
Gjelstenfondet
Velkommen til villaksen.no
Linker
WEB-sider: Tore Foshaug


Kapital tilsagn/garantier

Fondsmidler           
kr  0

Innestående kto
    kr 3.813,41

Donasjoner
9745 10 27690
Jens Ivar Pettersen
kr.      500,-
Ørjan Heggebakk
kr.   2.500,-
Bjørn Amundsen
Kr    3.150,-
Hauan gård J. H. Blom
Kr.     500,-
Midtre Målselv elveietl
kr. 10.000,-
Terje Solstad
Kr.     500,-
Rolf Pettersen
Kr.     500,-

Planer
Planer.

Det er dannet et selskap som skal håndtere oppkjøp, Villaksen i Målselvvassdraget.
Det er opprettet et interimsstyre for dette året, og det første årsmøtet velger det endelige styret

Det vil ta en tid før vi kan gå ut og oppfordre andre om bidrag til formålet.
Som en del av avtalen Fossenes elveierlag ingikk med Bjørn Rune Gjelsten fikk vi opprettet Gjelstenfondet som styres av Fossenes elvieierlag sammen med Gjelsten.

Dette fondet har gitt midler til ulike formål, bl.a. reparasjon av fisketrappa i Målselvfossen for å nevne noe.

Den økonomiske delen i dette, garanteres av Bjørn Rune Gjelsten gjennom Gjelstenfondet.
Senere håper vi at det blir mange som deltar på sponsorsiden.

Videre arbeid.


I den nære fremtid er det å få alle kontrakter på plass, og klargjøre kompensasjonen til den enkelte rettighetshaver

Det blir foretatt en evaluering til høsten, etter at sesongen er slutt og statistikken er klar.

Da vil det bli vurdert den videre satsning.

Vi må se at dette er vellykket, og at det er interresse for prosjektet.